Cartografía dixital

Mapas e planos son contenedores dunha información esencial que define, en términos espaciais, realidades próximas e afastadas, tanto do noso tempo como de épocas máis remotas, por tanto son unha información moi útil para a vosa carreira.
Como podedes acceder a eles?
 

Mapas na Biblioteca

Para buscar mapas podes consultar:

Este material está excluído do préstamo a domicilio, pero pódese consultar na sala e sacar para facer unha copia.

 

Mapas en internet

Galicia

-- Información Xeográfica de Galicia. A Xunta de Galicia reuniu nesta páxina toda a información xeográfica de Galicia.

-- SIOTUGA. Recolle a información urbanística de Galicia. Permite consultar e descargar o planeamento urbanistico dos concellos galegos, as normas subsidiarias provinciais e a lexislación urbanística xeral e sectorial de aplicación en Galicia.

--Visor SixPac (Fondo Galego de Garantía Agraría). Sirve para a identificación de parcelas, mapas topográficos e ortofotos de Galicia.  

--Cartografía antiga de Galicia, feita polo Centro Superior Bibliográfico de Galicia. Contén a Colección dixital de mapas antigos de Galicia.

 --Xeoportal: Información xeográfica de Galicia, ofrece datos xeográficos e servizos proporcionados por distintas administracións e organismos públicos integrados na IDEE (Infraestrutura de Datos Espaciais de España).

 

España

-- Portal da dirección xeral do catastro. Onde se recollen os datos catastrais de España.

--Centro nacional de información xeográfica.

--Plataforma de formación y divulgación SIG. Nesta páxina faise unha recopilación de diferentes axencias cartográficas tanto privadas como españolas que poñen os seus recursos ao servizo do usuario.  

--Cartografía xeocientífica. Información da auga subterránea, mapas xeofísicos, hidroxeolóxicos, etc.

--Colección de Xeografía e mapas da Biblioteca Nacional. Formada por un importante número de mapas antigos e modernos de todo o mundo, aínda que a maior parte corresponde a España.

--SIGPAC. Sistema de Información xeográfica de Parcelas Agrícolas, permite identificar xeográficamente as parcelas declaradas polos agricultores e gandeiros .

--Cartografía antiga da Biblioteca Complutense. Guía da colección de mapas, vistas de cidades e obras cartográficas antigas desde a aparición da imprenta ata 1800.

--Fototeca Digital (Vuelos fotogramétricos y Vuelos 3D). Centro Nacional de Información Geográfica.(IGN) .

Icona da páxina de Información Xeográfica de GaliciaEnlace á SIOTUGAEnlace ao Visor de SIGPACIcona e enlace á Cartografía Antiga de GaliciaEnlace ao Instituto Geográfico Nacional (España)Enlace á páxina web do CatastroEnlace á plataforma de formación e divulgación do SIGEnlace á cartografía xeocientífica do Instituto Geográfico y Minero de EspañaEnlace á colección de xeografía e mapas da Biblioteca NacionalEnlace á cartografía antiga da Biblioteca Complutense