Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Convocatoria para o curso 2017/2018

Data de publicación: 13 de novembro

Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Listaxe provisoria de persoas admitidas

Data de publicación: 26 de decembro

Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Resolución definitiva

Data de publicación: 19 de xaneiro