Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Convocatoria para o curso 2016/2017

Data de publicación: 1 de marzo

Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Data de publicación: 29 de marzo

Prazas de "correspondentes universitarios" na UDC

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Data de publicación: 19 de abril