Bolsas Prácticas Fundación ONCE-CRUE, curso 2017/2018

Convocatoria para estudantes universitarios con discapacidade

Data de publicación: 17 de outubro

Bolsas Prácticas Fundación Once-Crue, curso 2017/2018

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Data de publicación: 10 de xaneiro

Bolsas Prácticas Fundación Once-Crue, curso 2017/2018

Listaxe definitiva de persoas adxudicatarias e listaxe de agarda

Data de publicación: 22 de xaneiro