Convocatoria de axudas para o aloxamento de estudantes

Curso 2017-2018

Data de publicación: 10 de outubro

Convocatoria de axudas para o aloxamento dos estudantes

Listaxe provisional

Data de publicación: 1 de febreiro

Convocatoria de axudas para o aloxamento de estudantes

Resolución definitiva

Data de publicación: 21 de febreiro