Relación de contratos do cap. VI con data de inicio de mediados de febreiro