Conferencia de J. Antoine Baceiredo no CICA

Ciclo de seminarios impartidos por investigadores invitados

Cartaz
  • Conferenciante: Dr. J. Antoine Baceiredo. Director de Investigación - CNRS. LHFA (Laboratoire Hétérochimie Fondamentale et Appliquée). ECOIH (Equipe Chimie Organique et Inorganique des Hétéroéléments). Director do ICT (Instituto de Química de Toulouse). Université Paul Sabatier
  • Título: “Strongly Electron Donating Silylene Ligands: New perspectives in Organic and Organometallic Catalysis"
  • Día: viernes, 24/03/2017
  • Hora: 12:00 h
  • Lugar: salón de actos do CICA

Ás persoas asistentes á conferencia que o solicitar entregaráselles un certificado de asistencia, para o que deberán rexistrarse na folla de asistencia que se habilitará na entrada ao salón de actos.

Máis información